14.000 flere arbeidsledige siden mai

102.000 personer var arbeidsledige i august. Ledigheten har økt med 14.000 siden mai og ligger nå på 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ledigheten steg fra 88.000 personer i mai til 102.000 i august. Arbeidsledigheten har økt med 0,5 prosentpoeng til 3,7 prosent i perioden.

Samtidig gikk antall registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav ned med 1.000 personer i løpet av perioden.

Totalt var 2.637.000 personer i arbeid i august, en andel av befolkningen på 68,4 prosent, og 2.000 færre enn i mai.