130 år gammel vei skal rustes opp for Tiktok-turisme

Osterøy kommune har satt av 700.000 kroner for å gjøre Kossdalssvingane, en 130 år gammel vei, klar for turister fra hele verden som vil ta bilde av den.

Sytten skarpe svinger snirkler seg nedover et bratt kratt i vestlandskommunen Osterøy. Den gamle veien har nå blitt et populært motiv for brukere på Instagram og Tiktok, melder NRK.

– Vi ønsker turistene velkommen. Samtidig er det viktig at dette skjer på en bærekraftig måte, og at det er trygt å ferdes her, sier ordfører Lars Fjeldstad (Sp).

Frivillige har lenge lagt ned dugnadstimer for å holde Kossdalssvingane ved like, men det vestlandske været har likevel klart å sette sitt preg på veien. Noen steder har vannet tatt med seg litt av den.

Fjeld begrunner de 700.000 kronene som er satt av til å restaurere veien, med å verne om et viktig kulturminne. Han kaller det imidlertid også en investering i reiselivet.