13.354 besøkte Bygg Reis Deg fredag

Samlet var det 13.354 personer som var innom Bygg Reis Deg på Lillestrøm fredag – messens nest siste dag.

På samme dag under messen i 2015 var det 12.813 besøkende. Lørdag er siste dag årets messe holder åpent – og det ligger an til en ny dag med mye folk i hallene.