Ytterligere midler til energiforskning

Regjeringen Stoltenberg øker bevilgningene til energiforskning med 15 millioner kroner i budsjettet for 2006. Midlene kanaliseres gjennom Norges forskningsråd.

- Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. - Som et ledd i denne satsingen øker vi bevilgningen til energiforskning ytterligere, sier statsråd Enoksen. 10 millioner av økningen vil gå til programmet RENERGI - Fremtidens rene energisystem - og være rettet mot grunnleggende forskning, kompetanseoppbygging og teknologisk utvikling innenfor programmets fagområder, i første rekke fornybare energikilder og energieffektivitet. 5 millioner av økningen er rettet mot utvikling av miljøvennlige gasskraft­teknologier. Midlene skal gå til forskning, utvikling og demonstrasjon av ulike teknologier for gasskraft med CO2-håndtering. - Regjeringen ønsker å bidra til at industrien setter i gang forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Enoksen.