Ytterligere 60 millioner til Kårstø-rensing

Stortinget bevilger ytterligere 60 millioner kroner til utvikling av renseteknologi ved gasskraftverket på Kårstø.

Regjeringen legger opp til at renseanlegget i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø skal stå klart i 2009. Olje- og energidepartementet mener at startbevilgningen på 20 millioner kroner er for liten hvis tidsplanen skal holdes. Et samlet Stortinget, inkludert et motstrebende Fremskrittsparti, bevilger dermed ytterligere 60 millioner kroner, slik at posten «spesielle driftsutgifter» i kapitlet om Miljøvennlig gassteknologi i revidert nasjonalbudsjett blir på 80 millioner kroner. Frp er ikke overbevist om at CO2-rensing er et kostnadseffektivt klimatiltak, men godtar ekstrabevilgningen for å se hvilke muligheter som ligger i regjeringserklæringens løfter.