YS: Et ansvarlig lønnsoppgjør

Hensynet til en konkurranseutsatt industri har veid tungt under lønnsforhandlingene i år, sier YS-leder Jorunn Berland.

NHO og LO ble torsdag kveld enige om et lavlønnstillegg på 1,75 kroner per time eller 3.412,50 kroner per år.

– Vi har tatt et stort ansvar og bidratt til et meget ansvarlig oppgjør i privat sektor. Hensynet til den konkurranseutsatte industrien har veid tungt under forhandlingene, sier YS-leder Jorunn Berland.

Oppgjøret omfatter rundt 17.500 YS-medlemmer i Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE, Delta og Stafo.

– Oppgjøret har fått en lavlønnsprofil. Vi har valgt å prioritere ansatte på tariffavtaler hvor gjennomsnittslønnen er lavest, sier Berland.