Ypsilon vant stålpris

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris, og i år er det Ypsilon-broen i Drammen som får æren.

Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk og økonomi. Konstruksjonen skal være bygd i Norge og ferdigstilt i løpet av de siste tre år.

Juryen har bestemt at Norsk Stålkonstruksjonspris 2009 tildeles Ypsilon gangbru i Drammen. Presentasjon av vinnerprosjektet og prisutdelingen vil skje under Norsk Ståldag 27. oktober 2009 på Grand Hotell i Oslo. Prisen består av et diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.

Følgende får diplom:

  • Byggherre: Drammen Kommune
  • Arkitekt: Arne Eggen Arkitekter AS
  • Rådg. ingeniør: Haug og Blom-Bakke AS
  • Stålentreprenør: Ruukki Construction AS

Juryen har bestått av

- Gary Bates, Space Group Arkitekter AS, representant for Norske Arkitekters Landsforbund

- Stig Møllersen, Multiconsult AS, representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

- Pål Jevanord, Sivilingeniør Knut Finseth AS, representant for Rådgivende Ingeniørers Forening

- Audun Harridsleff, Contiga AS, representant for Den norske Stålgruppen

På bakgrunn av 10 innkomne forslag nominerte juryen tre kandidater til finalen i årets priskonkurranse. Det var i år stor bredde og flere typer av konstruksjoner blant de nominerte. De tre finalistene er Telenor Arena, Ypsilon gangbro og Petter Dass Museet. De er alle tre flotte kandidater til Stålkonstruksjonsprisen med utmerkede kvaliteter for anvendelse av stål i de bærende konstruksjoner

Juryens uttalelse

 "Radikale ingeniørløsninger er en av kjernene i norsk innovasjon. Når dette kombineres med arkitektur, vil en allianse av seriøsitet og vågestykke inspirere oss til å se og tenke nytt. Ypsilon-broen i Drammen representerer et nytt referansepunkt for brukonstruksjoner, ved aktivt å endre bybildet, forholdet til elva og den generelle oppfatning av byen Drammen.

Ypsilon er en asymmetrisk skråstagbru med to konisk utformede master. Hovedformen har en velkjent strukturell karakter. Imidlertid er dens artikulasjon med Drammen unik. Y-formens tilleggsverdi løfter strukturen samtidig som den genererer en ny dynamisk situasjon i byen. Ypsilon kobler sammen Union Brygge, byparken og sentrum, og skaper en ny bevegelse gjennom byen der den i seg selv blir et av de viktige knutepunktene (eller aksene).

I tillegg til å gi stabilitet og forankring av broen, gir de to landkarene en vakker subtil overgang med overraskende finesse og artikulasjon. De asymmetriske sidespennene gir et særpreget uttrykk til plassen som er innkapslet av Y-formen. Enkel og ren detaljering av øvre og nedre kabelfester gir broen en kvalitet som fungerer på både nært hold og på avstand."