Forskerne anslår at det i 2024 vil være 23 prosent flere personer i alderen 25-35 år her i landet enn i dag. Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Yngrebølgen skyller inn over Oslo-området

I januar uttalte statsminister Erna Solberg (H) at eldrebølgen er en av fire store utfordringer som Norge står overfor. Nye studier fra Oslo-området viser at det i denne regionen kommer en yngrebølge som motvekt.

Studien er basert på Oslo og 77 andre kommuner i Sør-Norge, skriver Aftenposten.

Den varslede eldrebølgen har blitt overdrevet ved at man har sett seg blind på én side ved befolkningsutviklingen, mener forsker Kjetil Sørlie ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

– Nå får vi begge deler, man har noe på hver vektskål, og det har vært underkommunisert. Yngrebølgen veier opp for en del av eldrebølgen, selv om den er mindre. For første gang på lenge er det også mange som går ut av arbeidslivet, og samtidig skal mange inn. Det kan føre til at omstillingen vi står overfor i samfunnet, kan bli lettere å få til, sier Sørlie.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og NIBR har tatt for seg utviklingen over ti år. Forskerne anslår at det i 2024 vil være 23 prosent flere personer i alderen 25-35 år her i landet enn i dag, hvis denne utviklingen fortsetter. I Oslo kan økningen bli på hele 39 prosent, og over 40 prosent i flere andre kommuner.

Forskerne ved TØI og NIBR konstaterer at yngrebølgen kommer som følge av store årskull på slutten av 1980-tallet og 1990-tallet som blir voksne, samt økt arbeidsinnvandring.