Fra venstre: Andreas Sjaastad (Veidekke), Knut Bryne, (Tekna/Norsk Betongforening), Thea Vik Noreide (NorBetong) og Helga Synnøve Kjos-Hanssen (Veidekke).

Yngre krefter engasjerer seg i Norsk Betongforenings kursvirksomhet

Norsk Betongforening er stor på alle typer betongkurs, og bruker en rekke fagpersoner i betongfagmiljøet til å få gjennomført disse, og sikre at disse har et høyt nok faglig nivå. Nå jobber de aktivt for å få inn yngre krefter for viderebringe arbeidet med kursvirksomheten.

- Vi ser nå at vi har et genererasjonsskifte, og at mange av de som har gjort stor innsats innen kursvirksomheten og komitearbeid gjennom flere tiår nærmer seg pensjonsalder, eller allerede har trukket seg tilbake. Noen av kursene er innen A-serien (produksjon og transport av betong) og her har vi i en mannsalder fått svært god hjelp av blant annet Torvaldur Noason, som har vært, og er en strålende kursleder. Vi ønsker at de unge lærer av de litt eldre og derfor har vi nå fått med oss unge entusiastiske ingeniører til å følge noen av Norsk Betongforenings A-kurs, og fått nyttig input fra en entusiastisk Noason, som er meget tilfreds med at det spirer og gror etter ham og alle de andre seniorene, forteller Knut Bryne, spesialrådgiver betong i Tekna/Norsk Betongforening.

Nye bidragsytere på disse kursene vil nå blant annet være Andreas Sjaastad (Veidekke), Thea Vik Nordeide (NorBetong) og Helga Synnøve Kjos-Hanssen (Veidekke).

- Vi har lært masse av Noason, som sprer en enorm entusiasme blant kursdeltakerne med sin tilstedeværelse, sier Andreas, Thea og Helga Synnøve.

Likevel ser de at mange av kursene vil ha godt av en gjennomgang og modernisering.

- Vi ønsker å ta i bruk langt mer ny teknologi og dette kommer naturlig når vi har et generasjonsskifte.

Aktiviteten innen Yngres Betongnettverk, YBN, er svært viktig for Betongforeningen, og denne aktiviteten høster frukter på mange områder, for eksempel på kurssiden.

- Vi har stor tro på at dette skal gi våre kurs et løft. Det jobbes nå med å legge mer av kursvirksomheten over på E-læring, men det vil ta noe tid før dette er på plass, sier Bryne.

- Et nytt E-læringsbasert U3-kurs vil være på pass i løpet av 2019.

- Jeg har ikke tenkt å gi meg riktig ennå. Energien til å holde kurs for Norsk Betongforening og andre er fremdeles der, og for betongforeningen vil jeg fortsatt holde en del U3-kurs (utførelse av betongarbeid), forteller 70 år unge Noason.