YM-leder

AF Anlegg gjennomfører anleggsprosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass i Norge.

FirmaAF Anlegg
FylkeHele landet
Søknadsfrist30.09.2019

Vil du være med å lede ytre miljø-arbeidet i AF?

Ivaretakelse av ytre miljø bli stadig viktigere i anleggsprosjekter. Som Ytre miljø-leder i AF Anlegg har du muligheten til å være med å utvikle ytre miljø-arbeidet i noen av landets største og mest komplekse samferdselsprosjekter. Hos oss får du ansvar og muligheter til å utvikle deg, samtidig som vi ønsker at du skal være med å utvikle oss.

Arbeidsoppgaver

Som YM-leder har du faglig ansvar for ytre miljø i regulering, planlegging, prosjektering og utførelse av våre anleggsprosjekter.

Arbeidsoppgavene inkluderer prosjektering og prosjekteringsledelse, risiko- og konsekvensvurderinger, arbeid med ytre miljøplaner, utslippstillatelser, reguleringsendringer og dispensasjonssøknader. Du vil ha ansvar for oppfølging av krav i lover og forskrifter, kontrakter andre myndighetskrav innen ytre miljø, og å følge opp og dokumentere at disse etterleves både i AF Anlegg og av våre samarbeidspartnere. Du skal også lede og følge opp ytre miljø-prosesser mot offentlige etater som kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning minimum på bachelornivå, med hovedvekt av fag innen miljø, naturforvaltning, naturfag eller liknende. Du bør også relevant erfaring fra prosjektering og oppfølging av ytre miljø i anleggsbransjen.

Det er en fordel å ha kjennskap til søknadsprosesser mot offentlige myndigheter, og til forurensningsforskrifter og annet relevant lovverk. Kjennskap til ISO 14001 er ønskelig.

AF Anlegg har prosjekter over hele landet, og det er et krav at du kan pendle og være til stede i prosjekt.

Egenskaper

Som person er du nysgjerrig, resultatorientert, og trives med høyt aktivitetsnivå. Du får en hektisk arbeidshverdag, og dette krever at du selv evner å strukturere arbeidet tar initiativ og ansvar for at oppgaver blir utført.
Som pendler tilbringer man mye tid sammen med kollegaer ute i prosjekt, og arbeidshverdagen er preget av samarbeid. Det er derfor viktig at du trives med å være sammen med andre, og ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.

Kontaktperson:

Annette Strøno Borgen

HR-sjef Rekruttering

AF Gruppen

+47 92 02 02 10

Søk stilling

Vis flere stillinger: