Illustrasjonsfoto

YIT og Lemminkäinen er fusjonert - blir YIT

YIT og Lemminkäinen fusjonerte 1. februar 2018 og fra nå av skal selskapene operere under navnet YIT.  

 YIT er etter fusjonen det største, finske bygg- og anleggsselskapet og en betydelig aktør i bransjen i nord-europeisk sammenheng. Selskapet utvikler og bygger leiligheter, forretningslokaler og hele boligområder. YIT har jobber også innen infrastrukturprosjekter og asfaltering.

Nye YIT hadde en nettoomsetning i 2016 på om lag 3,4 milliarder Euro, og er 10 000 ansatte. I Norge er YIT en av store aktørene innen asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider.

- Sammenslåingen av Lemminkäinen og YIT skaper et økonomisk robust selskap med byutvikling som motor for vekst og lønnsomhet. Selskapenes forretningsområder kommer til å utfylle hverandre og gi nye YIT god likevekt, noe som kommer til å redusere følsomheten for konjunkturbetingede svingninger, heter det i en melding fra selskapet.

- Fusjonen er et strategisk viktig skritt for oss og skaper en plattform for vekst slik at det nye selskapet kan bli et av de ledende innen byutvikling i det nord-europeiske bygg- og anleggsmarkedet. Jeg er overbevist om at sammenslåingen skaper en aktør som vil oppnå enda bedre kundeopplevelser og økt konkurransedyktighet i kraft av sitt aktive utviklingsarbeid. Fusjonen skaper også nye karrieremuligheter, blant annet gjennom krevende prosjekter som kombinerer infrastruktur, forretningslokaler og boliger, sier Kari Kauniskangas, konsernsjef i YIT Corporations.

YIT har virksomhet i 11 land: Finland, Russland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia og Polen.