Konsernsjef i YIT Kari Kauniskangas og Heikki Vuorenmaa, som sitter i konsernledelsen med ansvar for asfalt- og infrastrukturdelen i de nordiske landene, var nylig i Oslo for å snakke med ansatte og veimyndighetene om det nye YIT etter fusjonen med Lemminkäinen.

YITs toppsjef om norske Lemminkäinen-kutt: - En nødvendig omstrukturering

Den finske bygg- og anleggsgiganten YIT, som fusjonerte med Lemminkäinen i februar, ser positivt på utsiktene i asfaltmarkedet i Norge. Men det norske boligmarkedet vil finnene foreløpig ikke kaste seg ut i.

For andre gang på under to måneder var den finske konsernlederen i YIT, Kari Kauniskangas, i Norge for å møte den norske delen av virksomheten som totalt omsetter for fire milliarder euro i 11 land.

Først var det for å hilse på organisasjonen som skulle inn under YIT-navnet etter en storfusjon mellom YIT og Lemminkäinen.

Deretter har kulturbygging og organisasjonsutvikling stått høyt på agendaen for en av de store aktørene innenfor asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider i Norge.

– Det ekstremt viktig å bygge en felles kultur og en felles identitet. Derfor er jeg nå ute på et roadshow og besøker 21 byer i alle våre 11 land for å lytte og snakke med de ansatte, sier Kauniskangas.

Krevende start

Etter en krevende start med store nedbemanninger i asfaltdelen i den svenske og norske delen av Lemminkäinen-konsernet, er YITs toppsjef overbevist om at de nå er riktig rigget for å være konkurransedyktige i det norske asfaltmarkedet.

Like før YIT-fusjonen mistet 110 personer jobben i Norge. Tøff priskonkurranse på asfaltmarkedet var en av hovedårsakene som ble trukket fram av selskapet selv.

Kauniskangas sier omstruktureringen var nødvendig, og mener den har gjort selskapet i bedre stand til å kjempe om fremtidige asfaltkontrakter.

– Min følelse er at vi har rensket bordet, og at motivasjonen nå er høyere hva den har vært tidligere, sier han og legger til at utsiktene er lyse:

– Norge vil åpenbart legge mye penger i infrastruktur de kommende årene, så det norske markedet blir viktig for oss. Vi har dessuten et sterkt fotfeste her fra tidligere, og vi vil gjøre det vi kan for å utnytte alle de ferdighetene vi har både her i Norge og ellers i konsernet for å støtte opp rundt vår norske virksomhet, sier Kauniskangas.

Opp- og nedturer

Han får støtte av Heikki Vuorenmaa, som sitter i konsernledelsen med ansvar for asfalt- og infrastrukturdelen i de nordiske landene.

– Vi ønsket å ta grep for å kunne være konkurransedyktige, ikke på kort sikt, men på lang sikt. Det har vært noe opp- og nedturer for det gamle Lemminkäinen i Norge, og det er naturligvis svært vanskelige beslutninger som må tas når du må la folk gå og endre organisasjonen din. Men de gode markedsutsiktene her er en av hovedgrunnene til at vi ønsket å tilpasse oss. Jeg tror sterkt på bakgrunn av det jeg hører og ser i Norge nå, at endringen har gjort oss bedre, sier Vuorenmaa.

Ikke klar for byggsatsing

Nå handler det om å spisse seg på det de har vært gode på i Norge frem til nå – nemlig asfalt.

For å utvide anleggsvirksomheten i Norge til også å gjelde bygg, er han foreløpig ikke klar for.

– Vi bygger næringsbygg og boliger i andre land, men har per dags dato ingen planer for å satse på dette markedet i Norge. For oss står infrastruktur og asfaltvirksomheten i konsernet for nesten 40 prosent av hele konsernets inntekter, og nå ønsker vi å konsentrere oss fullt ut om å bli konkurransedyktige på anleggssiden, sier han.

Møtte vegdirektøren

Under norgesbesøket har konsernsjef Kauniskangas ikke bare møtt egne ansatte, han fikk også tid til å møte vegdirektør Terje Moe Gustavsen hos Statens vegvesen.

– I hver by jeg besøker, har jeg bedt den lokale ledelsen om å organisere møte med den viktigste kunden vår. Vi hadde veldig gode diskusjoner om en rekke temaer, og jeg spurte blant annet hvilke forventninger han har til det nye YIT og ba om tilbakemeldinger på vår virksomhet. Men vi hadde også en ekstremt god diskusjon rundt Vegvesenets rolle og hva de kan bidra med for å utvikle produktiviteten til selskaper som oss og i næringen ellers. Hvordan metoder de bruker og hvordan de organiserer seg, har en avgjørende rolle for hvor konkurransedyktige entreprenørene er, mener Kauniskangas.

Første pekepinn om noen dager

Hvor konkurransedyktige det finske storkonsernet har vært etter fusjonen i den første delen av 2018, vil han ikke han ikke komme inn på av børssensitive-årsaker. Men den første pekepinnen får vi om noen dager, den 26. april, når den første felles kvartalsrapporten i det nye YIT legges frem.

– Det har vært krevende øvelse for oss å finne ut hvordan vi skal presentere tallene siden vi i deler av første kvartal var to ulike selskaper med to ulike regnskap. Og så har vi tall fra forrige år som vi må ta hensyn til. Men det viktigste for oss nå er å vise hvor raskt vi har klart å lage en ny organisasjon som er oppe og går. På det området synes jeg vi har lykkes veldig godt, sier Kanuiskangas.