Yara utvider i Porsgrunn

Styret i Yara International investerer 2,2 milliarder kroner i økt produksjonskapasitet for høyverdigjødsel ved fabrikken i Porsgrunn.

Investeringen vil øke den årlige kapasiteten med 50.000 tonn fullgjødsel og 200.000 tonn kalksalpeter. I tillegg vil investeringen gjøre det mulig å optimalisere produksjonen ved fabrikkene i Glomfjord og Uusikaupunki (Finland), noe som gir ytterligere 150.000 tonn fullgjødsel i året.

En ny salpetersyrefabrikk skal bygges og ny teknologi tas i bruk, noe som ifølge selskapet skal redusere utslippene av klimagasser, forbedre energieffektiviteten og redusere avfallsmengden. Prosjektet skal være ferdig i 2017.