XPRO og Hammerø & Storvik Prosjekt (HAMSTO) fusjonerer. Daglig leder i HAMSTO, Dordi M. Storvik og daglig leder i XPRO, Vegard Storvik. Foto: Andreas Winter

XPRO og Hammerø & Storvik Prosjekt fusjonerer

Fra 1. januar 2021 slås prosjektadministrasjonsfirmaene XPRO AS og Hammerø & Storvik Prosjekt AS (HAMSTO) sammen.

Selskapene jobber innen prosjektledelse, byggeledelse, teknisk prosjektledelse, uavhengig kontroll og taksering. Etter fusjonen blir selskapet på totalt 50 medarbeidere og får omsetning på om lag 75 millioner kroner. Selskapet har kontor i Molde, Ålesund, Kristiansund og Oslo.

Et av målene med sammenslåingen har vært å bygge videre på lokalt eierskap, og samtidig ha kompetansemiljø og ressurser til å konkurrere om de største oppdragene.

- For oss i HAMSTO har «Kvalitet til kunden» og «Styrking av kompetansemiljøene» vært sentrale premisser i sammenslåingsprosessen. Premissene har vært grunnleggende for HAMSTO sin virksomhet helt siden oppstarten i 1985. Vi er overbevist om at sammenslåingen vil styrke oss og gi gode muligheter for ytterligere utvikling, samtidig som at våre grunnverdier vil videreføres sier daglig leder i HAMSTO Dordi M. Storvik, i en pressemelding.

- Fokus på kunden og de gode løsningene som HAMSTO har jobbet etter i mange år kjenner vi oss godt igjen i XPRO. For oss passer fusjonen også svært godt inn i vekststrategien vi har hatt siden oppstarten i 2010. Dette gir oss enda bedre forutsetninger for å bistå våre mange regionale kunder og prosjekter på beste mulig måte. Samtidig som vi også skal fortsette satsingen på å gjøre XPRO til et nasjonalt selskap gjennom å etablere kontorer og kompetansemiljø i de større byene i Norge, sier daglig leder i XPRO Vegard Storvik i meldingen.

Selskapene har de senere årene inngått samarbeid i større prosjekter for å løse oppgaver som de kapasitetsmessig ikke har kunnet påta seg alene.

- Gjennom sammenslåingen vil vi bygge videre på det gode samarbeidet vi har hatt. Og så vil vi ha enda større mulighet til rekruttering og kompetanseutvikling fremover, sier Vegard Storvik.

Selskapenes medarbeidere uttrykker entusiasme over sammenslåingen.

- Gjennom fusjonen vil de dyktige medarbeiderne i selskapene våre bli en del av et større kompetansemiljø. Det fusjonerte selskapet vil være en attraktiv kompetansearbeidsplass sier Dordi Storvik

Fusjonen gjennomføres med XPRO som det bestående selskapet. Det fusjonerte selskapet vil ha XPRO som navn og varemerke.

Vegard Storvik vil fortsette som daglig leder og Dordi M. Storvik vil tre inn som styreleder.