XL-BYGG suger til seg Byggmakkere

To Byggmakkere har skrevet avtale om overgang til XL-BYGG, og den tredje er på vei til å gjøre det samme.

Det er Bygg og Boligmarkedet AS med Byggmakker Måløy og Sølvberg AS med Byggmakker Sølvberg i Stryn som fra nyttår har sagt opp avtalen med Byggmakker-kjeden for å satse videre i XL-BYGG.

– De har oppsigelsestid ut året. Om det vil skje en omprofilering raskere vil tiden vise. Vi synes det er ryddig at kjeder og medlemmer forholder seg til de avtaler som er inngått, sier Morten Marker som er kjededirektør i XL-BYGG.

Marker kan videre opplyse at kjeden også forhandler med en tredje Byggmakker som ventelig vil skrive avtale nå i februar.

– Her snakker vi om aktører som har vært medlemmer hos markedslederen, og som finner det interessant å velge XL-BYGG. Det viser at konseptet og kjedevirksomheten vår er konkurransedyktig, kommenterer Marker.

Han fremhever også attraktiviteten i å tilslutte seg et skandinavisk konsept.

Du kan lese mer om posisjonering og utvikling i XL-BYGG i Byggeindustrien nr. 3 som kommer ut 3.mars.