Pedagog Beate Aske Løtveit skal jobbe med pedagogisk programmering og planlegging av undervisningsbygg i WSP Norge. Foto: WSP Norge

WSP med nye avtaler i skolesektoren

WSP Norge har i løpet av høsten signert rammeavtaler med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg på konseptvalgutredninger og prosjektledelse.

– Rammeavtalene styrker WSPs posisjon innen mange områder av skolesektoren. Vi ser frem til å trekke på selskapets eksisterende kompetanse, og til å dra nytte av våre nye ressurser på området. sier distriktsleder ved WSP Norges Tønsberg-kontor, Måns Petter Davidson, i en pressemelding.

I oktober ble Beate Aske Løtveit ansatt i WSP Norge. Hun er utdannet pedagog, og skal jobbe med pedagogisk programmering og planlegging av undervisningsbygg. Dette er et nytt satsingsområde i WSP Norge, heter det i pressemeldingen.

– Tradisjonelle skoler er ofte kjennetegnet av en typisk én-til-mange-modell. Jeg er opptatt av hvordan man bruker rommets muligheter i vid forstand, og ønsker å bryte ned noen barrierer for hvordan man oppnår best kvalitet på undervisning og deltagelse. Det handler om å skape fremtidsrettete undervisningsbygg og utvikle en pedagogisk praksis som henger med i tiden, sier hun.

Rammeavtalen med Utdanningsetaten er en rammeavtale for prosjektledelse og bistand i forbindelse med utarbeidelse av konseptvalgutredninger. Rammeavtalen med Undervisningsbygg omfatter behovet for prosjektledertjenester knyttet til byggeprosjekter ved Undervisningsbyggs eiendommer.