Wedvik gjenvalgt

Adm. direktør Gunnar Wedvik i Boligpartner er gjenvalgt som formann i styret til Boligprodusentenes Forening.

Det var også gjenvalg på kjedesjefen i Norgeshus, Dag Runar Båtvik, som viseformann.

Nye styremedlemmer ble direktør Knut B. Mikkelsen i Kruse Smith Bolig og Eiendomsutvikling og den nye sjefen i Nordbohus, Per Arne Bakken.

De øvrige tre styremedlemmene ble gjenvalgt. Det er adm. direktør Arne Sporaland i Fjogstad-Hus, Nordek-sjef Rune Smestad og konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.