Byutviklingsbyråd Henning Warloe (t.h.) i Bergen stiller på Vestlandske bygg- og anleggsdag. Her sammen med tidligere ordfører i Bergen Herman Friele på Høyres landsmøte i Oslo 2009. Arkivfoto: Erlend Aas / NTB scanpix.

Erlend Aas NTB scanpix

Warloe til Vestlandske bygg- og anleggsdag

30. oktober avholdes Vestlandske bygg- og anleggsdag 2014 holdes på Radisson Blu Hotell Norge. Byutviklingsbyård i Bergen, Henning Warloe, er blant innlederne.


Årets konferanse er den 21. i rekken. Før lunsj forteller administrende direktør Jon Sandnes i BNL om nedgang i søknader til yrkesutdanningene, sivilarkitekt Peter Butenschøn tar et skråblikk på bergensarkitekturen og byråd Henning Warloe spør om vi får den byutvikling vi fortjener.

Etter lunsj forteller direktør Svein Anders Dahl ved VilVite om digital sløyd og Knud Fredrik Mohn fra Forsvarsbygg orienterer om digitalisering av byggenæringen. Den faglige delen av sluttes med m arkedsinfo og et foredrag med tittel "Til skogs med oljen – hva med bygg og anlegg?" av Kjell Senneset fra Prognosesenteret.

Vestlandske bygg- og anleggsdag er et samarbeid mellom Bygningsgruppen i Bergen, Rådgivende Ingeniørers forening Bergen, Arkitektbedriftene i Norge avd. Bergen, Hordaland og Sogn & Fjordane og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd Vestenfjelske.

Tidligere konferanser har samlet rundt 150 deltakere fra alle deler av næringen, offentlige myndigheter, politikere og byggherrer, banker og finansinstitusjoner.