Tre personer omkom i sprengningsulykken på Geilo, og nå kan ulykken få et etterspill. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Vurderer Vegvesen-pålegg etter Geilo-ulykken

Statens vegvesen som byggherre har fått varsel om mulig pålegg fra Arbeidstilsynet etter sprengningsulykken på Geilo.

- Sprengningsulykken var en alvorlig arbeidsulykke som fortsatt er under etterforskning. Vi samarbeider tett med politiet og tilsyn. Sikkerhet-, Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) er svært viktig for Statens vegvesen, og noe vi har stor fokus på i alle ledd i etaten. Vi har akkurat fått utkast til tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet, og vi vil svare ut de spørsmålene som stilles på en grundig måte inne fristen. Derfor vil det ikke være naturlig for oss å svare ut enkeltspørsmål nå, sier Tore Braaten – som er fungerende avdelingsdirektør for Vegavdeling Buskerud i en pressemelding.

Tre omkom og flere ble skadet i forbindelse med sprengningsarbeid for å lage ny jernbaneundergang ved rv. 7 Trøo på Geilo 3. september. Arbeidsulykken er fortsatt under etterforskning av politiet og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB).

Arbeidstilsynet har ansvar for å granske om det forelå regelbrudd på arbeidsplassen som kan ha hatt medvirkende eller indirekte betydning for utløsningen av ulykken. Tilsynet har foretatt et tilsyn hos Vegavdeling Buskerud i Statens vegvesen.

Arbeidstilsynet har gitt varsel om at det vurderes å gi pålegg til Vegvesenet. I et brev stilles det en rekke spørsmål som Statens vegvesen skal gi skriftlig tilbakemelding inne gitt frist.

Temaene som tilsynet ønsker tilbakemelding på omfatter Sikkerhet-, Helse- og Arbeidsmiljøplan, koordinering og samordning av byggherre, samt mulige rollekonflikter, plikter og fullmakter for byggherrens representant.