Vurderer høyere bilavgifter i storbyene

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil vurdere høyere bilavgifter i de store byene enn i distriktene, som et alternativ til veiprising.

Hun lanserte denne tanken under Transportdagene på Høgskolen i Molde tirsdag. Samferdselsministeren mener at en høyere avgift knyttet til bilbruken i Oslo, Bergen og Trondheim kan gi en bedre effekt for det totale trafikkbildet, og samtidig forhindre noen uønskede fordelingseffekter. Endring En gruppe i Samferdselsdepartementet har sett på dette, og jeg vil vurdere økte bilavgifter opp mot blant annet veiprising, sier Navarsete til NTB. I London er veiprising tatt i bruk, og svenskene innfører veiprising i Stockholm neste år. Navarsete sier at hun vil reise til Stockholm for å skaffe seg kunnskap om prosessen som er gjennomført der. Hun mener at både veiprising og høyere avgifter på bil i de store byene vil være upopulære tiltak. Noe må vi uansett gjøre for å løse en problematisk infrastruktur i de store byene. I større grad må vi over på kollektivtrafikk, sier hun. Heller rassikring Navarsete bebuder at mer penger skal brukes på rassikring og satsing på veibygging der det ikke finnes alternativ transport. Det betyr i distriktene. Statsråden vil også ha en gjennomgang av hvilke konsekvenser det endrede klimaet vil ha for investeringer, bygging og drift i samferdselssektoren. Hun har i friskt minne et utall ras i Hordaland og Sogn og Fjordane nylig som følge av store nedbørsmengder. I de store byene mener hun at det vil være helt umulig å bygge seg ut av trafikklemma. Der må det i større grad satses på kollektivtransport og et system som begrenser bruken av privatbiler. Bypakker som muliggjør investeringer både i veinettet og i en tilrettelegging av kollektivtrafikken er et nødvendig onde. Om inntektene skal skaffes gjennom veiprising, ekstra bilavgifter eller på andre måter må vi vurdere etter hvert, sier Navarsete.