Vrak fra middelalderen heves i Skienselva

Riksantikvaren gir tillatelse til at restene av et fredet skip fra middelalderen blir hevet fra Skienselva. Det såkalte Bølevraket er fra 1225, men nå må de siste skipsbitene heves i forbindelse med rassikring.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre flere sikringstiltak mot leirskred ved Bøleboen i Skienselva, og dette arbeidet vil berøre det fredede skipsvraket. NVE har derfor søkt om å ta opp restene på havbunnen, og Riksantikvaren har godtatt planene. Vi har vurdert sikring uten å ta opp skipet, men det er ikke mulig. Vi håper å få hevet det til sommeren, sier sjefen for NVE region sør, Einar Beheim, til NRK. Operasjonen er kostnadsberegnet til 2,5 millioner kroner. Skien kommune skal betale 20 prosent av utgiftene. Vraket stammer fra høymiddelalderen. Undersøkelser har vist at det er et stort klinkbygd handelsfartøy, som kunne ta mye last og gjøre oversjøiske seilaser. Det ble funnet i 1959, og rundt 60 prosent av skipet ble tatt opp samme år. Lenge trodde man at restene var blitt borte for godt i mudderet på elvebunnen, men 18-20 biter ble funnet under forberedelsene til rassikringen.