Voss kulturhus

Voss kulturhus

Sted: Voss

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva:
96 millioner kroner

Bruttoareal: 4.500 kvm

Byggherre og prosjektledelse:
Voss kommune

Arkitekt: PKA Arkitekter

Entreprenør: O. L. Kythe

Rådgivere: RIB: Edvin Haugsbø - RIV: Ing. Odd Bakketun - RIE: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Grunn og betong: O. L. Kythe - ferdigbetong: Voss Cementvarefabrikk - Hulldekker: Spenncon - Stål- og smedarbeid: Gjeraldstveit Mekaniske - Taktekking: Protan Tak - Glass- og aluminiums-fasade: Hole Glass - Solavskjerming: Vestnorsk Solskjerming - Tømrer: Johs E. Øvsthus - Bygningstømrer: Olav Hole - Maler: Maler 1 - Murer: Sigbjørn Vik & Son - Gulvbelegg: Voss Bygg og Belegg - Rørlegger: Nils Aksnes & Co - Elektro og tele/data: Vangen Elektriske - Ventilasjon: Voss Ventilasjonsteknikk - Energibrønner: Eptec Energi - SD-anlegg/automatikk: EM Systemer - Møbelsnekker: Møbelsnekker Anders Midtbø - Kinostoler: Skeie - Kinoteknisk utstyr: Hjalmar Wilhelmsen - Sceneteknisk utstyr: Avab Cac Bergen - Brannsikring: Sprinkler Vest - Sprinkling: Total Sprinkler - Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Magne Løvaas - Maskinutleie: Myklebust BKB

Voss kommunes nye kulturhus har spenstig arkitektur og er ført opp i røffe materialer.

Resultatet har blitt et bygg som vekker oppsikt. Det man ikke ser utenfra er at bygget også er meget energieffektivt.

Mange funksjoner
Voss kulturhus ligger ved Vangsvatnet nær sentrum. Både bilister og togpasasjerer ser bygget tydelig ved ankomst til Voss. Det er 4.500 kvadratmeter og har kostet 96 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er Voss kommune. Bygget er tegnet av PKA Arkitekter AS og ført opp i delte entrepriser. Byggestart var i 13. oktober 2008. Voss kulturhus ble offisielt åpnet 6. januar i år.

Bygget inneholder bibliotek, kinosenter, storsal, kulturskole, utstillingsareal. Lokaler for voksenopplæring og turistinformasjon. Storsalen er en flerbruksal som skal brukes både til konserter, kinoforestillinger og andre arrangement. Den har 281 seter og avansert digitalt film- og lydanlegg. De to kinosalene har 79 og 92 seter. Øvingsrommene i kulturskolen har doble vegger. Et rom beregnet for rock har tre vegger og er konstruert som rom-i-rom (altså rom-i-rom-i-rom).

Robuste materialer
For å stabilisere tomten ble den forbelastet med steinmasser. Bygget har en sammensatt form. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong, betongelementer og stål. Anleggsleder Nils Dagfinn Dregelid i O. L. Kythe forteller at det tyngste betongelementet er 27,4 tonn, det høyeste er 12,4 meter. Taket består av isolerte og folietekkete hulldekker.

En gangbro og taket over biblioteket har plen, totalt 1.300 kvadratmeter. Fasadene består av betong, glass, fasadeplater og liggende Vossarød trepanel. Det er linoleum på de fleste gulvene. I dansesalen er det sportsparkett. Våtrommene er flislagte. Veggene har enten frilagt betong eller gipsplater.

Byggeleder Muhamed Causevic i Voss kommune forteller at det er åpne himlinger med baffler for lyddemping i biblioteket og i vrimleareal. I resten av bygget er det systemhimlinger. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. De robuste materialene gir lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Hele bygget har universell utforming.

Fjellbrønner
Oppvarming skjer med vannrør i gulv. Vannet varmes opp av varmepumpe basert på jordvarme fra 200 meter dype fjellbrønner. Prosjektleder Olav Bjørke i Voss kommune sier at energiforbruk er beregnet til 94 kWh per kvadratmeter per år (kravet i TEK10 er 170 kWh).

– Det er omtrent en tredjedel av det som er vanlig for kulturbygg. Bygget er et forbildeprosjekt for energi, klima og miljø og har motatt støtte fra Enova. Vi vil energimerke bygget og sertifisere det som Miljøfyrtårn.

Arbeidsformann Reidar Gilbakken i O. L. Kythe sier at det er 30 cm isolasjon i taket. Jorden på deler av taket og luften i hulldekkene isolerer også. Vinduene har U-verdi på 0,6, mens glassfasadene har U-verdi på 0,9. ventilasjonsanlegget er balansert og har varnegjenvinning på drøyt 90 prosent. Om sommeren kan varmepumpen og fjellbrønnene brukes til frikjøling. De tunge betongkonstruksjonene kan magasinere opp varme som frigjøres når det blir kaldere. Bygget er fullsprinklet, med unntak av kinosalene og storsalen.

På kulturskolen og lokalene for voksenopplæring er det solavskjerming med utvendige persienner og soldempende glass. I biblioteket er det sol- og varmedempende glass som tar bort 60 prosent av varmestrålingen og 30 prosent av lysstrålingen.

Godt samarbeid
Olav Bjørke sier at geometrien i bygget var krevende. – Kombinasjonen av plasstøpt betong og betongelementer ga ikke rom for avvik. Bygget er også sammen-satt bygg teknisk og har strenge krav til akustikk. Byggingen har gått bra. Det har vært et godt samarbeid mellom Voss kommune, rådgiverne og entreprenørene.

67 personer var med på byggingen da aktiviteten var på topp. Arbeidene skjedde uten noen fraværsskader. På 814 arbeidsdager har det vært tre mindre skader. HMS har vært meget viktig og var punkt 1 på alle byggemøtene. Sorteringsgraden for byggavfall var over 90 prosent medregnet boreslam fra fjellbrønnene).

Lærerikt
Bjørke forteller at koordineringen av et så stort prosjekt har vært lærerik.

– Vi har også lært mye av prosjektering, utarbeidelse av samarbeidsgrunnlag og av samarbeid med entrprenørene.

Causevic sier at prosjektet har vært meget lærerikt. – Både grunnforhold, med måling av forbelastning og setninger en eller to ganger per uke for å finne ut når massene var stabile, HMS og koordinering mellom ulike entreprenører ga nytting lærdom.

Dregelid trekker frem byggets geometri som utfordrende. – Byggingen har stort sett gått greit til tross for ekstremvinteren i fjor med to uker med under 30 grader Celsius og tre måneder med sammenhengende kulde.

Gilbakken sier at utmålingen var veldig spesiell. – Vi dobbeltsjekket alt selv for å kvalitetssikre bygget.

Hånd og helle
Sivilarkitekt Per Knudsen i PKA Arkitekter forteller at Voss kulturhus består av to hovedelementer.

– Den ene delen er en hånd som løfter opp taket med gress på (biblioteket). Den andre er en steinhelle som er falt ned fra hanguren (storsal og kinosaler). Prosjektet har byggherre og brukere med høye ambisjoner, både funksjonelt og estetisk. Det har vært en utfordring for alle aktører å skape bygget kommunen ønsket innenfor et stramt budsjett. Stemningen under prosjektering og bygging har vært god og sluttresultatet har blitt bra.

Tekst og foto: Ole Harald Dale