Volvo startet salget av elektriske lastebiler i Norge

Volvo Trucks går nå i gang med salg av elektriske lastebiler på inntil 26 tonn.

 – Dette er en milepæl for industrien, og vil på sikt kunne bidra sterkt til reduksjon av lokal forurensing, sier Karstein Ahlin, fungerende administrerende direktør for Volvo Norge i en pressemelding.

Årets Transport- og logistikkmesse på Lillestrøm er en av de aller største messene som er holdt i Norge noensinne. Her vil Volvo vise frem en av flere modeller som blir mulig å bestille fra uke 42.

- Volvo har gjennom mange år jobbet systematisk med fokus på alternative drivlinjer, og vi bygger nå opp for salg i stor skala, sier Ahlin, derfor vil det være et begrenset antall biler tilgjengelig i oppstarten.

Både i Norge og Europa er det betydelig fokus på næringens utslipp, og de ble ikke mindre etter at EU sitt nye CO2-regelverk trådte i kraft. Innen 2025 må produsentene redusere sitt totale CO2-avtrykk med 15 prosent sammenlignet med 2019-nivå.

- Dette er ikke mulig uten å ha alternative drivlinjer som en del av porteføljen, mener Volvo.

Kan redusere køene inn til storbyene
At elektriske biler reduserer CO2 er ingen stor nyhet, men det er flere fordeler, hevder Ahlin.

- Elektriske lastebiler reduserer ikke bare CO2-utslippene, de vil også bidra til redusert støy og ikke minst mulighet for å redusere køer i storbyene, sier Ahlin.

- Det mange ikke tenker på, er at en elektrisk lastebil åpner opp for nye tider på døgnet hvor en kan gjennomføre transportoppdrag i nærområdene og lokalmiljøene. En distribusjonsbil vil for eksempel produsere svært lite støy, og dermed åpner det opp for nattlevering, uten at dette forstyrrer nattesøvnen til folk.

- Og det er en dimensjon til – ved å kjøre på natten reduseres køene, og enda bedre, dette er potensielt med på å redusere trafikkulykker, sier han.

For ved å flytte mye av leveransene til nattestid, vil det redusere behovet for store og uoversiktlige biler i trange og trafikkerte bygater, noe som vil redusere fare for spesielt gående og syklende.

Volvo og de øvrige lastebilprodusentene har allerede gjort mye for å redusere utslipp. Fra 1999 og fram til 2009, er utslippene 100 ganger lavere, og ser vi på de siste års utvikling, er dagens Euro 6 -motor seks ganger renere enn forrige generasjon Euro 5. NOX-utslippet er så godt som borte.

- Vi har gledet oss til salgsstart lenge, sier Bjørn Inge Haugan, kommunikasjons- og markedsdirektør i Volvo Norge.

- Dette er en viktig utvikling i Norsk transportnæring. Samtidig vil jeg rette en finger i retning av myndighetene, for skal dette produktet få sin rettmessige plass i samfunnet, må det på plass infrastruktur og støtteordninger, slik at vi får fart på markedet. Og dette gjelder både for elektriske og gassbiler, påpeker han.