Volvo Norge etterlyser lastebiler

Volvo Norge AS går nå ut og etterlyser mellom 350 og 400 lastebiler av typen FH 16 som ble produsert fra 1995 til 2000.

Kjøretøyene kan ha en feil som kan gi fra ustadig styring til tap av styreevne. Informasjonssjef Frank Tornås i Volvo Norge AS sier til NTB at eierne av disse bilene er vanskelig å få tak i, fordi lastebilimportøren ikke har tilgang til Autosys Statens vegvesens registreringssystem. Men det er satt i gang arbeid for om mulig å få tilgang til kjøretøyenes nåværende registreringsnummer og hvem det er registrert på, sier Tornås. Det ble i sin tid produsert vel 13.000 lastebiler av typen FH 16, og rundt 1.200 av dem er levert i Norge. Det er en mikroskopisk sjanse for at det kan skje noe hittil er det bare registrert feil ved vel 10 av de 13.000 lastebilene. Siden vi begynte innkallingen av lastebilene i februar, har vi kontrollert vel 200 kjøretøyer som vi ikke har funnet feil ved. En god del av de 1.200 lastebilene regner vi med er blitt skrotet eller solgt ut av landet, slik at vi i dag trenger å komme i kontakt med 350-400 kjøretøyer, sier informasjonssjef Frank Tornås i Volvo Norge.