Produktsjefene Frode Andersen (til venstre) og Jarle Bjørløw i Volvo Maskin AS forteller om svært gode salgsresultater i første kvartal.

Volvo går mot rekordår

Volvo Maskin AS har i første kvartal av 2015 solgt så godt at det kan bli et rekordår.

– De minste hjullasterne fra Arvika-fabrikken kommer som nye modeller. Både Volvo L60H, L70 H og L90H er en kjempesuksess så langt, og bare av 16-tonneren L90H har vi 25 maskiner i bestilling, sier produktsjef Jarle Bjørløw i Volvo Maskin AS til Byggeindustrien.

Sterk oppgang

I forhold til første kvartal i fjor, er ordrereserven på hjullastere 45 prosent høyere i de tre første månedene av 2015.

– Dette er utrolig bra. Det kommer til å bli en hektisk vår, smiler Bjørløw.

Også i gravemaskinsegmentet selger Volvo svært godt, spesielt maskiner fra 14 tonn og oppover.

– På hjulgraverne har vi per i dag en ordrereserve som ligger 36 prosent over det vi hadde på samme tid i fjor. Ordrereserven for beltegravere ligger 19 prosent høyere enn første kvartal i fjor, sier produktsjef gravemaskiner, Frode Andersen.

– Forbruk og komfort

Han tror i likhet med Bjørløw at nye modeller har vært utslagsgivende for den formidable salgsøkningen, men at også andre faktorer spiller inn.

– Det er tydeligvis fortsatt en bra konjunktur i anleggsbransjen i Norge. Vi opplever et veldig høyt aktivitetsnivå også i det offentlige. Dessuten er det mer og mer fokus på forbruk, og komfort i anleggsmaskiner teller mer nå enn tidligere. Her kommer Volvo godt ut med sine modeller, sier Bjørløw.

– Ekstra leveranse

De to produktsjefene ser lyst på fremtidsutsiktene for resten av året.

– Vi kommer i hvert fall ikke til å oppnå dårligere resultater enn i fjor som ble et kjempeår for oss. Markedet er tydeligvis optimistisk. Vi ligger godt foran budsjett, og for å klare å levere nok hjullastere, må vi be fabrikken om ekstra leveranse. Vi må kjempe for å holde akseptable leveringstider til kundene våre. Det gjelder også for gravemaskiner, sier Bjørløw.