Volundutbyggingen godkjent

Regjeringen har godkjent plan for utbygging og drift av Volund og tillatelse til anlegg og drift av rørledningen fra Volund til Alvheim.

Marathon Petroleum Norge AS har en eierandel på 65 %, og er operatør for utbyggingen. Lundin Norway AS har 35 % eierandel. Volund er et funn i Nordsjøen, nær Alvheimfeltet. Funnet planlegges utbygd med havbunnsbrønner knyttet opp mot Alvheiminnretningen. Produksjonen fra Volund vil bli prosessert på Alvheimskipet, som planlegges satt i drift senere i år. Investeringene knyttet til Volund er anslått til 2,8 milliarder kroner. De økonomisk utvinnbare volumene er beregnet til 6,5 millioner standard kubikkmeter olje og 0,8 milliarder standard kubikkmeter gass.