Visningshytte føres opp på Lesja

Fylkesrådmannen i Oppland har bevilget 200.000 kroner til oppføring av en laftet visniningshytte på Lesja. Tilskuddet åpner opp for en spennende produktutvikling basert på lokalt tømmer av mindre dimensjoner.

Lesja og Dovre treforum er initiativtaker til prosjektet. Visningshytta, som skal oppføres på Bjorli, har et spennende potensial i forhold til økt lokal videreforedling. Visningshytta skal leies ut til lokale reiselivsaktører. Næringssjef Hjalmar Solbjør mener prosjektet vil gi nye muligheter for anvendelse av et lokalt sortiment som i dag ikke har spesielt stor etterspørsel eller markedsverdi. Han mener derfor det er riktig at fylkeskommunen går inn med et tilskudd på 200.000 kroner for å bidra produktutvikling, nyskaping og utvikling av kompetanse basert på lokale tradisjoner og råstoff. Prosjektet er viktig, ikke minst med tanke på den omfattende hyttebyggingen som finner sted mange steder i vårt distrikt, hvor bruk av importert laftet tømmer til nå har vært gjennomgangsmelodien. Lafting av rundtømmer krever spesialkompetanse, og Jora Bygg og Laft skal derfor stå som prosjektansvarlig. Laftearbeidet vil forsøkt utført slik at flere kan få ta del i denne kompetansen. Slikt sett har dette prosjektet flere interessante sider ved seg. Ved siden av egeninnsats, har Lesja kommune og Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdalen har bidratt med finansiering for å få prosjeketet opp og stå. Prosjektet har derfor god lokal og regional forankring.