Visjonær bruk av betong

Norsk Betongforening utlyser i samarbeid med Betongelementforeningen designkonkurransen visjonær bruk av betong.

Kandidater som studerer ved norske universitets- og høgskoler for arkitektur, landskapsarkitektur, og industridesign inviteres til å delta i en designkonkurranse med temaet Visjonær bruk av betong. Konkurransen er todelt. I den ene delen etterspørres ideer til visjonær formgivning og bruk av betong i videste forstand, mens man i den andre vil ha forslag til visjonær bruk av betong i forbindelse med utforming og bygging av boliger for unge og studenter. Enkeltpersoner eller grupper av studenter kan delta på en eller begge deler og det er ingen begrensninger på antall forslag i hver kategori som kan innsendes fra en og samme student eller samme gruppe studenter. Forslag i begge kategorier vil i tillegg bli bedømt i forhold til vektlegging av positive energi og miljøaspekter. Det vil bli holdt oppstartseminar både på NTNU og Arkitekthøgskolen senere denne måneden.