Virksomhetsleder Kommunalteknikk

Larvik kommune - har ca 43.000 innbyggere og et totalareal på omlag 530 km2. Larvik er en kulturkommune, en havneby, et reisemål og et kommunikasjonsmessig knutepunkt med et variert og solid næringsliv. Kort sagt: en mangfoldig og attraktiv kommune med mye livskvalitet, mange spennende muligheter og høye ambisjoner.Prøv oss!

FirmaJobzone for Larvik kommune
FylkeVestfold
StedLarvik
Søknadsfrist14.09.2014

Motiveres du av lederskap og samfunnsbyggende oppgaver?

I så fall kan det være at du blir vår nye virksomhetsleder i Kommunalteknikk Øya med ansvar for drift/vedlikehold.

Ny organisering har resultert i at Kommunalteknikk fra 1. september er delt inn i en virksomhet for drift/vedlikehold (Øya) og en annen virksomhet for forvaltning. Dagens leder for drift/vedlikehold går av med pensjon våren 2015.

Virksomheten har ansvaret for drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, veier, park- og friområder. I organisasjonen inngår for tiden 35 faste ansatte og virksomheten disponerer et større antall maskiner, biler og utstyr samt eget verksted.

Arbeidsoppgaver

Som leder av Kommunalteknikk Øya, vil dine hovedoppgaver være rettet mot:

  • Personalledelse
  • Budsjettarbeid og økonomioppfølging
  • Faglig ledelse innen kommunaltekniske oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ledererfaring
  • Ingeniør med utdanning og/eller erfaring fra kommunaltekniske fag/entreprenørvirksomhet. Også erfaring fra produksjons-/driftsledelse i andre typer virksomheter kan være relevant.
  • God økonomiforståelse

Lederstil og personlighet

Vi ønsker en leder med en lederstil preget av nærhet til "sine" og kulturbygging basert på gjensidig respekt, tillit og åpenhet. Du er trygg og modig. Hos oss innebærer mot at du tør å stille krav/utfordre både oppover og nedover - at du tør å la ansatte få "frihet under ansvar" - at du tør å følge opp - og at du tør å røre ved etablerte "hellige kuer" dersom du mener at det er til det beste for helheten. Vi ønsker en selvstendig person - i praksis kan dette bl.a. bety at du selv tar beslutningen hvis du vet at den ikke blir noe bedre av å heve den til et høyere nivå. Vi har i tillegg noen tanker om hva som kjennetegner "god kommunikasjon" - tanker som vi ser fram til å diskutere med deg og andre kandidater.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Areal og teknikk i Larvik kommune Tom Henning Ruud, tlf. 98231820 eller rådgiver Bjørn Sandmæl, Jobzone, tlf 93415567.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du her: https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad, skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Vennligst referer til arkivsaksnummer 14/6085.

Vis flere stillinger: