Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Virke: Norge kan tape minst 48 milliarder ved å gå ut av EØS

Virke er bekymret for at landets nei-til-EØS-partier vokser. Ifølge en ny rapport kan Norge tape 48 milliarder kroner bare det første året ved å gå ut.

Virke og NyAnalyse har beregnet effekten av norsk utmelding fra EUs indre marked.

Hovedfunnene er:

* Samlet norsk verdiskapning (BNP) reduseres med 1,3 prosent og vil tilsvare cirka 48 milliarder kroner i tapt produksjon for Norge i 2020. Det ifølge et såkalt moderat mellomalternativ basert på analyser av brexit.

* Verdien av eksporten reduseres med 9,4 prosent, eller cirka 80 milliarder kroner i 2020.

* Verdien av importen går ned med 8 prosent, tilsvarende cirka 93 milliarder kroner i 2020.

Analysene baserer seg på brexit-analyser fra Peterson Institute for International Economics, som har vist at utmelding fra det indre markedet vil koste Storbritannia dyrt.

Bekymret for noxit

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier det bekymrer ham at en av fire i kommunevalget stemte på partier som ønsker Norge ut av EØS.

– Vi har partier i dette landet som vil skape en norsk brexit med tap av milliarder i verdiskaping som konsekvens. På vegne av næringslivet vil vi advare på det sterkeste mot politikk som vil ta Norge ut av EØS-avtalen, sier Kristensen.

Senterpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at de vil erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler.

Frykter britisk kaos

– Det er en skremmende forenkling. Lærdommen fra brexit er at det ikke bare er å erstatte et medlemskap med en handelsavtale. En handelsavtale var svaret til Boris Johnson også, men bare se på det kaoset som utspiller seg nå. Vi trenger en debatt om konsekvensene av norsk EØS-utmeldelse, sier Kristensen.

– EØS-avtalen regulerer det norske økonomiske forholdet til EU og gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester. Dette er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge, sier Kristensen.

– Skremselspropaganda

Nei-til-EØS-partiene reagerer på Virkes advarsel.

– Det er useriøst av Virke å sammenligne norsk utmelding av EØS med Brexit, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

– Vi har en frihandelsavtale i bunn som ville tre i kraft fra første øyeblikk, og som gir tollfrihet for alle varer utenom bearbeidet fisk. Vi har ikke et tjenestemarked som er sammenlignbart med Storbritannia. Vi har en helt annen naturressursbasert eksport. Dette gjør også sammenligningen urealistisk. I tillegg velger Virke å se bort fra alt som handler om nasjonal kontroll og eierskap til naturressurser. De drøfter heller ikke prisen vi betaler for å miste folkevalgt kontroll over viktige områder som transportsektoren og arbeidslivet, sier Arnstad.

Silje Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt, kaller Virke-utspillet som «ren skremselspropaganda».

– Vi er uansett sikret tollfri eksport av industrivarer. Norsk fisk skaper flere arbeidsplasser i EU enn i Norge, sier Kjosbakken.

– Lignende skremsler kom fra arbeidsgiverorganisasjonene og ja til EU-partiene allerede i 1994. Heldigvis var det norske folk kloke nok til å si nei til EU, derfor er vi i en helt annen situasjon enn Storbritannia i dag. Men EØS-avtalen gir oss mindre kontroll over norsk arbeidsliv, kraft og industri. Det virker ikke som om Virke bekymrer seg noe særlig for dette, men det gjør stadig flere i fagbevegelsen, sier Kjosbakken.