Vinter i Europa gir dyrere strøm i Norge

Vinterkulde i Europa gir klingende mynt i kassen for norske strømprodusenter. Ikke siden 2000 har det vært produsert så mye strøm en enkelt uke i Norge som i uka som gikk.

Høye priser på kontinentet og økt etterspørsel i Norden har gitt høye priser på strøm. I Tyskland økte prisen på strøm med mer enn 35 prosent den siste uka, og gjennomsnittsprisen kom opp i hele 729 kroner per megawattime (MWh). Etterspørselen i Europa og Norden forplantet seg til norske strømkunder som fikk en prisøkning på rundt 10 prosent den siste uka. En gjennomsnittlig markedskontrakt økte med 3,6 øre til 34,8 øre per kilowattime (kWh). Oversikten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det er rikelig med vann i magasinene (90,2 prosent). Til tross for et tilsig på 150 prosent av det normale i forrige uke, var det en nedgang i magasinfyllingene på 1,7 prosentpoeng. Det skyldes den store strømproduksjonen. Hittil i år har tilsiget vært 135 TWh, eller 23 TWh mer enn normalt.