Vindparker midlertidig stengt for alminnelig ferdsel

Statkrafts vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord er fra og med i dag midlertidig stengt for alminnelig ferdsel.

Statkraft har i dag besluttet midlertidig å stenge sine tre vindparker for alminnelig ferdsel. Grunnen er at en vindmølle i USA har havarert, og årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Den havarerte vindmøllen er laget av samme produsent som har levert de 109 vindmøllene som er i drift i Statkrafts tre anlegg på Smøla, Hitra og Kjøllefjord.

Alt arbeid i maskinhuset på vindmøllene er også stanset, etter instruksjon fra produsenten. Anleggene produserer strøm som normalt. Av hensyn til publikums sikkerhet er anleggene fra og med i dag midlertidig stengt for alminnelig ferdsel.

- Vi setter hensyn til sikkerhet øverst, og ønsker å være på den sikre siden til årsaken til havariet i USA er klarlagt, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.