Anders Sandmæl delte ut informasjon på standen på Citykonferansen.  (Foto: nyebilder.no)

Ville gi penger til eiere som har forskriftsmessige sprinkleranlegg

Dokumentert AS ønsket å sette søkelyset på det faktum at flere eiere ikke får forskriftsmessige sprinkleranlegg med tilhørende dokumentasjon i nye bygg. Hver eier på Citykonferansen som hadde fått dette i 2013 eller 2014 skulle få 20.000 kroner.

– Dette ble markedsført i forkant av konferansen, under konferansen samt med brev til de fleste deltagere i ettertid. Til tross for dette var det ikke en eneste eier som ga beskjed innen fristen om at de hadde fått dette og ønsket 20.000 kr. Dette er beklagelig men ikke overraskende, sier daglig leder Anders Sandmæl i Dokumentert AS.

For å illustrere hvorfor det er vanskelig for totalentreprenører å levere forskriftsmessige sprinkleranlegg til eiere ble det gjennomført en konkurranse.

-10 påstander ble fremsatt og deltagerne skulle avgjøre om de var riktig eller feil. Dette er problemstillinger som er meget aktuelle for byggenæringen og ikke kun i forhold til sprinkleranlegg. En påstand var «Alle rørleggere med sentral godkjennelse «Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner» kan jobbe med sprinkleranlegg». Svaret er feil, noe som overrasket mange. En del eiere og andre som hjelper eiere, følte seg ikke kompetente til å svare. De ble imidlertid klar over at det skjer en del i byggeprosjekter som kan være med på å forklare hvorfor byggenæringen ikke greier å bygge riktig første gangen, sier han.

Vinner av konkurransen skulle få en gratis kontroll av et eksisterende sprinkleranlegg. Sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien foretok trekningen og den heldige vinner ble Ingemund Skålnes hos Hjellnes Consult AS.