Ville akseptert bot for dødsulykke

Dødsulykken i Svea-gruven kom etter systemsvikt i flere ledd. Driftsingeniør Bjørn Fjukstad (56) ville akseptert en bot, men ikke påstanden om ubetinget fengsel.

Det varslet Bjørn Fjukstads forsvarer Erling O. Lyngtveit ved innledningen av rettssaken etter dødsulykken i Svea Nord 3. juli 2005. Her står Bjørn Fjukstad tiltalt for å ha brutt arbeidsmiljøloven og en spesiell instruks da han ikke gjennomførte luftmålinger før gjennomslag fra et nytt driftsområde inn mot et tidligere drevet område i gruva. Dette førte til at oksygenfattig og metanholdig luft strømmet inn mot de tolv arbeiderne som var i nærheten av innslagsstedet. Frank Wiggo Karlsen (34) omkom i ulykken, mens flere av de elleve andre var i livsfare. Rekordbot Store Norske Grubekompani ble ilagt en rekordstor bot på 10 millioner kroner etter ulykken. Gruvesjef Stig Brunes, produksjonsdirektør Gunnar Østby og stiger (arbeidsformann) Tor Egil Stenersen ble alle ilagt forelegg på 15.000-20.000 kroner. Driftsingeniør Bjørn Fjukstad ble tilbudt en tilståelsesdom der straffepåstanden skulle lyde på 90 dager ubetinget fengsel. Fjukstad nektet å akseptere dette tilbudet fra påtalemyndigheten. Bjørn Fjukstad vil akseptere at det er grunnlag for å rette kritikk mot ham. Men det har glippet på flere plan før ulykken. Hvis Bjørn Fjukstad også hadde blitt presentert for et forelegg, ville det blitt akseptert fra hans side. Slik saken nå står med tiltale, er den så unyansert og uriktig at Fjukstad ønsker en rettslig prøving, sa Lyngtveit. Ventilert område Ifølge forsvareren vil det bli et helt sentralt punkt i saken at Bjørn Fjukstad hadde grunn til å tro at det gamle driftsområdet var ventilert, og at luftkvaliteten var en helt annen enn den viste seg å være da gjennomslaget ble gjort. Bjørn Fjukstad hadde selv befart det gamle området og konstatert at luften var fin. Han forholdt seg til ventilasjonskartet som viste at området var ventilert. Hvis situasjonen var som kartet viste, ville ikke ulykken ha skjedd, sa Lyngtveit. Påtalemakten viser til at Fjukstad i en instruks fra 30. mai 2005 var pålagt å sjekke luften før gjennomslaget. De mener at unnlatelsen er gjort under særlig skjerpende omstendigheter. Bjørn Fjukstad var lokalstyreleder i Longyearbyen da ulykken skjedde. Dette tilsvarer ordfører på fastlandet. Han har sagt fra seg vervet fram til rettssaken.