Vil vurdere klimabilletter for stortingspolitikerne

Stortingets presidentskap skal ta stilling til om også de folkevalgte bør betale for sine utslipp når de reiser med fly.

Stortinget har et forholdsvis stort reisebudsjett. Jeg mener vi bør kjøpe klimakvoter når vi reiser med fly. Presidentskapets planlagte seminar i neste uke vil være en passende anledning til å ta opp spørsmålet, sier odelstingspresident Berit Brørby (Ap) til Vårt Land. Stortingspresident og partikollega Thorbjørn Jagland er like positiv, og sier dette er noe man må tenke gjennom. Visepresident Carl I. Hagen (Frp) synes derimot ikke at dette er noe å bruke tid på, og han vil ikke ha saken på sitt bord når presidentskapet skal møtes neste uke. Nei, det må være opp til de enkelte gruppene om de vil kjøpe kvoter. Dette er politikk, ikke et spørsmål om styringen av Stortinget, sier Hagen. Han er skeptisk til hele ordningen med klimakvoter. Brørby som ønsker at de folkevalgte skal kjøpe klimabilletter, er på sin side ikke sikker på hvordan en slik ordning skal kunne settes i verk. Men saken kan ikke være opp til de enkelte gruppene. Jeg vil anta at Stortinget blir bedt om å votere etter en tilråding fra presidentskapet, sier hun. Jagland tviler på at det vil være nødvendig med en avstemning, og ser på kvotekjøp som en budsjettsak.