Vil stoppe Thons handlegate

Rådmannen i Bærum kommune er svært kritisk til Thons planer, slik Budstikka skrev i februar i år. Etter at saken har vært ute på høring, har administrasjonen skjerpet tonen ytterligere.

Med Olav Thons planer om handlegate fra Info-Rama til Storsenteret vil det grønne preget på Kjørbokollen bli definitivt borte. Det er en av konklusjonene i rådmannens innstilling i saken om Thons handlegate. - Rådmannen vurderer at dette konseptet som er valgt er svært lite tilfredsstillende ved at det beslaglegger og privatiserer arealer som i dag er en del av det offentlige rom. Store deler av de arealer som planlegges benyttet til en intern handlegate bidrar derfor ikke til en vitalisering av byen og de offentlige rommene. Det er ikke dokumentert behov for en slik handelssatsning som forslaget innebærer, skriver saksbehandler Terttu Kalland i innstillingen, skriver Asker og Bærum Budstikke.