Vil stoppe økningen i flytrafikken

Norges Naturvernforbund vil stoppe byggingen av nye rullebaner ved de største flyplassene her i landet og øke prisen på klimagassutslipp fra fly.

 

Naturvernforbundet sier i en pressemelding at flytrafikken og miljøbelastningen som følge av den er altfor høy. Flytrafikken vokser kraftig, og målet må være å dempe den.

- I en slik situasjon blir det helt feil av myndighetene å legge til rette for enda mer trafikk i form av nye rullebaner og større terminalbygg, slik Avinor planlegger, sier Holger Schlaupitz, fagrådgiver i forbundet.

Naturvernforbundet har lagt fram sitt syn i en uttalelse i forbindelse med at Samferdselsdepartementet utarbeider en ny strategi for norsk luftfart.
Blant de konkrete kravene forbundet stiller til framtidig luftfartspolitikk er at planene om bygging av nye rullebaner på Gardermoen, Flesland og Værnes stoppes, at offentlige myndigheter slutter med å engasjere seg i å få flere lavprisselskaper og utenlandske flyturister til Norge og at ordningen med salg av taxfree-varer bør vurderes i et miljøperspektiv.