Vil sikre psykiatri og økonomi på St. Olav

Et flertall på Stortinget vil i finansinnstillingen sikre både psykiatrisenter og Helse Midt-Norges forslag til økonomiske rammer for byggefase 2.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet samler seg om å vedta rene instruksjoner av regjeringen. Fremskrittspartiet støtter intensjonene til det rød-grønne regjeringsalternativet, men kan ikke være med på bevilgende vedtak nå. - Vi skal vise til høsten at vi ikke lurer velgerne, slik SV helt feilaktig påstår, sier Fremskrittspartiets Per Sandberg til Adresseavisen.