Vil selge Skanska Services

Skanska er i forhandlinger med 3i om å selge facilities management enheten Skanska Services, skriver selskapet i en pressemelding.

Skanska Services har vist god og voksende lønnsomhet, men virksomheten utgjør en veldig liten del av konsernets omsetning. - Att kunna agera som ett självständigt företag kommer att ge verksamheten och dess skickliga ledning bättre utvecklingsmöjligheter. En sådan utveckling är fördelaktig för Skanska Services kunder och anställda samtidigt som det ger våra aktieägare möjlighet att realisera de värden som vi har skapat hittills i Skanska Services. Alla dessa tre gruppers intressen kommer att tas till vara i den här processen, säger Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef. - Å kunne operere som et selvstendig selskap kommer til å gi virksomheten og dens ledelse bedre utviklingsmuligheter. En slik utvikling er fordelaktig for Skanska Services kunder og ansatte samtidig som det gir våre aksjeeiere muligheten til å realisere verdiene som har blitt skapt i selskapet. Alle disse gruppene kommer til å bli ivaretatt i den pågående prosessen, sier Skanskas konsernsjef Stuart Graham. Services utfører og utvikler servicefunksjoner på kontorer, sykehus og produksjonsfabrikker. Selskapet er ansvarlig for servicetjenester, utstyr og lokaler, og har sitt fokus i Norden.