Fylkesrådet i Viken har utviklet en egen «Viken-modell» for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi, og den ble lansert av fylkesrådsleder Tonje Brenna på en byggeplass på Lillestrøm torsdag formiddag. Her flankert av fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim og fylkesråd finans og administrasjon Halvard Ingebrigtsen. Foto: Jan Ivar Bøe

Vil rydde opp i useriøse arbeidsforhold i Viken

– Alle arbeidstakere i Viken skal ha anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår. Derfor vil Viken fylkeskommune stille strenge krav i våre kontrakter. Vi vil stanse de useriøse aktørene som bryter lover og regler i arbeidslivet, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Bedrifter som ønsker å inngå kontrakter med Viken fylkeskommune må nå innfri strengere krav for å kunne få oppdrag, og fylkesrådet i Viken har store ambisjoner for å rydde opp i den useriøse delen av arbeidslivet - særlig innen bygg- og anleggsbransjen, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Torsdag presenterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) den nye modellen på byggeplassen ved Kvartal 1 på Lillestrøm, hvor det for tiden bygges nytt bibliotek, kulturskole og øvehotell.

Ifølge tall fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten har arbeidslivskrimi-naliteten blitt mer systematisk og organisert de senere årene, og problemet er størst på det sentrale østlandsområdet. Det er bakgrunnen for at fylkesrådet har utviklet en egen «Viken-modell» for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi. Modellen stiller seriøsitetskrav til alle bygg- og anleggskontrakter og andre kontrakter hvor risikoen for arbeidslivskriminalitet vurderes som høy, ifølge pressemeldingen.

Må ta tøffe grep
– Problemet med arbeidskriminalitet er så stort i vårt område at vi må gjøre tøffe grep. Vi må sikre ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidsfolk i Viken. Når arbeidsforholdene er skikkelige blir det også lettere å rekruttere unge til bygg- og anleggsfagene og vi får bedre kvalitet på byggene våre, sier Tonje Brenna.

Lønns- og arbeidsvilkår, synlig HMS-kort, faglærte håndverkere og lærlinger, fast ansatte, høy stillingsandel og maks antall leverandørledd, er noen av kravene som stilles i Viken-modellen.

Stor innkjøper
Viken fylkeskommune bruker flere milliarder kroner på anskaffelser årlig, innenfor store tjenesteområder som bygg- og anleggsvirksomhet, utdanning, kollektivtransport, fylkesveier og tannhelsetjenester.

– Viken skal gå foran i kampen mot sosial dumping, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet. Som offentlig innkjøper har Viken fylkeskommune et stort ansvar og mulighet til å ta valg som påvirker leverandørmarkedet i seriøs og positiv retning. Viken-modellen vil være blant de strengeste og mest målrettede i landet, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap).

Kontroll og oppfølging
Fylkesrådet vil sikre nødvendig oppfølging av kravene ved blant annet det nylig avtalte samarbeidet med Skatteetaten om utvidet innsyn i skatt- og avgiftsopplysninger, ta i bruk LO-koordinatorer, styrke intern oppfølging og bruke HMSReg eller liknende system for digital oppfølging.

Viken-modellen gjelder generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men flere krav er særlig rettet mot bygg- og anleggsnæringen.