Vil revolusjonere erfaringsgjenbruk

Bruk av åpne internasjonale standarder og ny teknologi kan bidra vesentlig til en bærekraftig utvikling av norsk byggenæring.

buildingSMART miljøet i SINTEF Byggforsk, med en samlet buildingSMART og BIM erfaring på over 20 år, har nå gått ut i et eget selskap, Catenda AS.

- Målsetningen er å utvikle dataverktøy som kan gjøre byggenæringen bedre i alle faser av byggeprosessene, sier en av gründerne i Catenda AS, Håvard Bell.

Norsk byggenæring har sett verdien av buildingSMART baserte bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og det potensial en slik måte å arbeide på kan utløse. Catenda AS vil ha et nært samarbeid med SINTEF Byggforsk, for å sikre den utviklingen SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer må ha for å ivareta næringens framtidige behov.

Kostnadsbesparende teknologi

Catenda AS har som målsetning å bringe nyttig kostnadsbesparende kunnskap direkte inn i BIM og buildingSMART baserte byggeprosesser. Det skal selskapet klare gjennom utvikling av ny teknologi som kommer sluttbruker direkte til gode.

- Allerede nå har Catenda klar en søketeknologi, fundamentert i buildingSMART standarder, som kan revolusjonere måten erfaring gjenbrukes. Teknologien gjør kunnskap tilgjengelig på en enkel og effektivt måte, uten å innføre nye ukjente verktøy eller prosesser som brukeren må lære, opplyser Bell.

Kunnskapssprøyter

Ved å hjelpe brukeren til å sette "kunnskapssprøyter" rett i BIM prosessene bidrar Catendas teknologi til en bærekraftig utvikling av norsk byggenæring.

- Catenda skal gjøre dette på en måte som er enkelt for brukeren. buildingSMART og BIM åpner for store endringer, men Catenda ønsker å bidra til den skrittvise endringen, i BAE-næringens eget tempo, sier Bell.  

Catenda AS og SINTEF Byggforsk har inngått en avtale om utvikling av applikasjoner for buildingSMART baserte bygningsinformasjonsmodeller. Tjenestene vil komme hele byggenæringen til gode, både gjennom utvikling og salg av applikasjonene - og gjennom implementering av disse i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer.