Adm. dir. Frode Nilsen i LNS, er bekymret over hvilke konsekvenser inntoget av utenlanske selskaper vil ha for den norkse anleggsarbeideren.

Vil redde norsk anleggsbransje med økt minstelønn

Adm. dir. Frode Nilsen i LNS er klar på hvilket tiltak han mener må iverksettes for å skape en «fair» konkurranse i det norske anleggsmarkedet.

Internasjonaliseringen av norsk anleggsbransje var tema da NFF mandag ettermiddag inviterte ulike bransjeaktører til Internasjonalt forum. Frode Nilsen, adm. dir. i LNS og leder av internasjonal komite i NFF, er blant de som er bekymret for fremtiden til den norske anleggsarbeideren.

- Er vi på rett kurs eller har vi skapt en utvikling som går for fort, og er vi i ferd med å miste kontrollen? spurte Nilsen da han innledet møtet.

Nilsen mener norske byggherrer og myndigheter ikke henger med på det som skjer med bransjen. Han peker blant annet på at problematikken med sosial dumping ikke blir fulgt opp på en god nok måte.

- Vi må ta kontroll over utviklingen og vi må sørge for at det er like konkurransevilkår, sa han.

Vil øke minstelønn

Frode Nilsen sa klart ifra hvilket tiltak han mener må på plass hvis norske entreprenører med norske arbeidere skal klare å konkurrere mot utenlansk arbeidskraft.

- Måten dette kan gjøres på er å heve minstelønnen fra 182 kroner til over 300 kroner. Skjerp dere å få dette på plass så fort som mulig, sa en engasjert Nilsen.

Vil velge andre jobber

Svein Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund, er også redd for at den norske anleggsarbeideren er i ferd med å forsvinne. Han tror prispress og endret arbeidsmiljø vil gjøre anleggsbransjen mindre attraktiv.

- Vi må ikke glemme å ta vare på den stolte anleggsarbeideren. Da er jeg redd han sakte men sikkert vil finne seg andre jobber, sa Johansen.

Bjørn Erik Selnes i Statens vegvesen.

Ingen grunn til svartmaling

Bjørn Erik Selnes i Statens vegvesen, synes ikke det er grunn til å svartmale situasjonen i norsk anleggsbransje. Han mener det finnes gode eksempler på at norske entreprenører er konkurransedyktige.

- Vi må utnytte styrken i den norske fagkompetansen. Ta for eksempel Hæhre på Fellesprosjektet. De var godt forberedt, de hadde rask oppstart, de overlater et stort ansvar til de som er ute på anlegget og de har korte kommandolinjer. Vi skal selvsagt ta bekymringsmeldingene vi får på alvor, men jeg tror vi har et konkurransefortrinn hvis vi utnytter den norske fagkompetansen og de styrkene som ligger i den, sier Selnes til Byggeindustrien.

Tror på flerkulturell kompetanse

Adm. dir. Petter A. Vistnes i Implenia Norge.

Adm. dir. Petter A. Vistnes i Implenia Norge AS, var invitert til Internasjonalt forum for å snakke om hvilke grep Implenia har gjort for å skaffe seg fotfeste i Norge. Vistnes mener lokal ledelse har vært viktig for Implenias utvikling i det norske markedet, men han legger heller ikke skjul på at de satser på flerkulturell kompetanse i prosjektene.

- Det er viktig med ordnede forhold og like konkurransevilkår, men det er ikke bare i Norge det finnes dyktige anleggsarbeidere. Jeg tror ikke vi klarer å rekruttere nok folk i Norge til å gjøre alle oppgavene. Derfor kan vi i tillegg rekruttere noen fra utlandet og integrere de i selskapene, sa Vistnes.