Vil øke investeringer i skolebygg og svømmehaller

Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen med 3 milliarder kroner til skole- og svømmeanlegg.

I forslag til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å øke investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg med 3 milliarder kroner.