Vil modernisere tinghuset i Bergen

Regjeringen vil starte et forprosjekt om rehabilitering av Bergen tinghus. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 11 millioner kroner til forprosjektet.

Bergen tinghus fra 1933 er nedslitt og lite funksjonelt, og egner seg ikke til moderne domstoldrift.

– Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på. Tiden er moden for å komme videre i dette arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

- Igangsetting av forprosjektet er et viktig steg videre med sikte på å rehabilitere Bergen tinghus. Et rehabilitert bygg vil bidra til mer effektiv saksavvikling og øke sikkerheten til brukerne og de ansatte i tinghuset. Bygget skal møte Riksantikvarens vernekrav, skriver departementet i en pressemelding.

Bergen tinghus ligger på Tårnplassen. Bygget ble tatt i bruk i 1933 etter at arkitekt Egill Reimers vant arkitektkonkurransen med mottoet «Respekt for loven».

– Bergen tinghus er viktig for Bergen by og er samtidig en del av Norges historie som en moderne rettsstat, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).