– Det er viktig at voksne som allerede er i jobb får mulighet til å ta fagbrev, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil la flere ta fagbrev på jobb

Regjeringen ønsker nå å fortsette satsingen på livslang læring og yrkesfag. Voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med, skal få opplæring mens de er jobb. 

– Det er viktig at voksne som allerede er i jobb får mulighet til å ta fagbrev, for da vil de stille sterkere i arbeidsmarkedet. Det vil også gi bransjene faglært arbeidskraft som de trenger mer av fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
En mer fleksibel vei
 
I dag er det mange voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med. For mange er det lite aktuelt å si opp jobben for å bli lærling. Det er mulig å gå opp til fagbrev hvis man har jobbet fulltid i fem år og kan dokumentere nok yrkespraksis, gjennom praksiskandidatordningen. Men dette blir ofte altfor lenge å vente, særlig for dem som jobber deltid i for eksempel helsesektoren.

Fagbrev på jobbordningen har vært prøvd ut i seks fylker. Resultatene viser at flere har ønsket å ta fagbrev med ordningen. Nå vil regjeringen bygge videre på disse gode erfaringene.
– Vi vil tilby en mer fleksibel vei til fagbrev. Du skal kunne ta fagbrev mens du er i jobb. Etter et års praksis kan du søke om å få opplæring av fylkeskommunen og arbeidsgiver samtidig som du fortsetter i jobben, sier Røe Isaksen.

Like strenge krav til kompetanse

Hvor lenge hver enkelt skal få opplæring før de tar fagprøven vil avhenge av hvor mye realkompetanse den enkelte har. Regjeringen foreslår at det kan gis opplæring i inntil fire år, men forsøksordningene viser at det for enkelte også kan holde med under et års opplæring.
– Dette skal ikke være en lettvint snarvei til fagbrev. De som tar fagbrev på jobb må oppfylle de samme kravene til kompetanse og gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater, sier Røe Isaksen. 

Forslaget som ble sendt på høring tirsdag er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Regjeringen ønsker nå blant annet innspill til om ordningen skal gjelde alle lærefag, om hvilke krav som skal stilles til praksis og hvordan denne skal beregnes. 

Høringsfrist: 19 mai 2017.