Vil kartlegge sosial dumping i staten

Arbeidsdepartementet ber alle departementer gå gjennom renholdstjenestene de leier inn, for å avdekke eventuell sosial dumping.

Departementene får frist til 14. mars med å gjøre rede for bruk av innleide renholdstjenester, også i departementenes underliggende etater, hvor stor andel av oppdragene som leveres av utenlandske firmaer og hvor stor andel utenlandske arbeidstakere som leies inn.

Oversikten bør også dekke andre bransjer der det forekommer sosial dumping, som bygg, helse- og omsorg og transport, skriver Arbeidsdepartementet i brevet til departementene.

Brevet er datert 11. februar, ei snau uke før avsløringene av omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehjem drevet av Adecco Helse.