Jarl Fronth (t.v.) og Jens Petter Hagen.

Vil investere milliarder i urban boligutvikling

Den nordiske eiendomsinvestoren NREP satser nå i det norske boligmarkedet gjennom en samarbeidsavtale med eiendomsutvikleren Oslo House.

– Partnerskapet vil fokusere på urban boligutvikling med en bærekraftig profil i Osloregionen. NREP forvalter i dag eiendomsverdier for rundt 50 milliarder kroner. Boligutvikling er et kjerneområde for NREP på nordisk basis, og i København er selskapet involvert i over 15 prosent av pågående boligutviklingsprosjekter, heter det i en pressemelding fra selskapene.

– Gjennom samarbeidet med Oslo House ønsker vi å styrke vår posisjon som boligutvikler også i Norge. Vi anser Oslo House, med deres fokus på byutvikling og bakgrunn fra svært spennende utviklingsprosjekter i Oslo-området, som en god partner på veien til å nå dette målet. Samarbeidet er en god match som vil styrke begge organisasjonene, og ikke minst lede til flere bærekraftige boliger, som er noe vi trenger mer av i Norge, sier Jens Petter Hagen, partner og leder av NREP Norge, i meldingen.

Oslo House ble etablert i 2016 av eiendomsutviklere med bakgrunn fra blant annet Aspelin Ramm Eiendom og Infill, for å drive boligutvikling ved sentrale kollektivknutepunkter i Osloregionen.

Oslo House utvikler nå by- og boligutviklingsprosjekter i Thereses gate på Bislett og på Skøyen i Oslo, samt på Jessheim og i Moss.

– Totalt omfatter prosjektene mer enn 700 leiligheter, i tillegg til næringslokaler, skriver de i meldingen.

– Oslo House er faglig godt rustet og har klare ambisjoner om å være en sentral aktør i den urbane boligutviklingen i Osloregionen. Sammen med finansielt sterke NREP skal vi være en viktig utvikler og leverandør av sentralt beliggende boliger i hovedstadsregionen. Prosjektene vi samarbeider om skal være tydelig preget av god boligkvalitet og boopplevelse, bærekraft og positive bidrag til byutvikling, sier Jarl J. Fronth, administrerende direktør i Oslo House.

Samarbeidet innebærer at NREP og Oslo House sammen vil kartlegge, kjøpe og utvikle eiendommer. Hvert prosjekt blir organisert som et eget selskap med delt eierskap mellom partene. Oslo House vil ha prosjektlederrollen.