Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på toppmøtet om verdensledende fagmiljøer 23. februar. midten står Terje Lohndal fra NTNU. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil ikke tvangsfusjonere universiteter og høyskoler

Regjeringen kommer likevel ikke til å kreve at høyskoler og universiteter må slå seg sammen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har vært tydelig på at han ønsker seg færre og mer robuste høyskoler og universiteter, og at han er villig til å bruke tvang for å få flere av dagens institusjoner til å slå seg sammen.

Men når regjeringen om to uker legger fram sin stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren, vil det ikke komme forslag om tvangssammenslåinger av noen institusjoner, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet til NRK.

Selv om det ikke ligger fusjonskrav i stortingsmeldingen, kommer regjeringen imidlertid til å sette opp en liste med krav for kvalitet som høyskolene må oppfylle.

– Når vi legger fram slike kriterier ligger det i kortene at vi ønsker å bruke de sammen med de høyskolene som er i grenseland for om de er robuste nok til å være alene, sier Haugstad.

– Vi kommer ikke til å la det være helt opp til høyskolene selv å vurdere om kriteriene blir innfridd, sier han.