Vil ikke leie ut boliger til innvandrere

Omfanget av fordommer og skjult diskriminering av innvandrere er større enn noen gang på utleiemarkedet i Bergen, mener Leieboerforeningen.

Mitt inntrykk er at Bergen de siste fem årene er blitt et verre sted for innvandrere på jakt etter bolig. Spesielt for de med muslimsk bakgrunn. Det har med stemningen i samfunnet å gjøre, og det medieskapte bildet av mennesker med utenlandsk bakgrunn, sier Leieboerforeningens leder Stig Høisæther til Bergens Tidende. Han mener enkelte utleiere forbinder innvandrere med kriminelle, sosialklienter og prostituerte. Han har også hørt om utleiere som sier at de ikke vil ha muslimer, fordi «de overtar hele verden». Foreningen mottar årlig over 300 henvendelser fra innvandrere i Bergen og Hordaland. Mange ber om hjelp før de skal ut i markedet, mens andre føler seg dårlig behandlet. Vi hører mange historier om folk som ikke får leie. Men det er vanskelig å gjøre noe med. Få vil anmelde disse forholdene, de er redde for å stå fram og for at alle vil si nei til dem, sier Høisæther. Husleieloven skal beskytte mot forskjellsbehandling og diskriminering, men ifølge Høisæther har loven liten praktisk betydning. Han oppfordrer innvandrere til å få norsktalende venner til å ringe på leiligheter for dem, og til å ta med seg en eller to personer på visning som vitner og referanse. Da blir det dermed vanskelig for utleierne å si at de ikke vil ha utlendinger, forklarer Høisæther.