Vil ha sentralisert jakt på legionella

Jakten på legionellabakterien må foretas fra sentralt hold. Kommunene har ikke ressurser til denne oppgaven, mener Teknologisk Institutt.

I en TV-debatt like etter legionella-utbruddet i Østfold sa helseminister Ansgar Gabrielsen at staten bør overta ansvaret for kontrollen av landets kjøletårn. Likevel konkluderer den nye forskriften fra departementet med at kommunene fortsatt skal ha ansvaret. Mangler kunnskap Av erfaring vet vi at påbud ikke følges opp dersom vi ikke har faste og lovfestede ettersyn, sier administrerende direktør Johan Petter Johansen ved Teknologisk Institutt til Newswire. At smittekilden i Østfold ikke var et kjøletårn, men et såkalt scrubberanlegg viser bare at beslektede konstruksjoner også må sjekkes nøye, mener han. I likhet med kjøletårn renser scrubberanlegg luften ved hjelp av vann. Dagens regelverk er med andre ord mangelfullt. Andre steder hvor legionellabakterien kan trives er boblebad, bilvask-automater, varmvannstanker og dusjen i butikkenes grønnsaksdisker, sier Johansen. Kjøletårn farligst Han mener likevel at kjøletårn er den farligste smittekilden. Det finnes i dag rundt 700 kjøletårn i Norge, og de fleste av dem har aldri vært sjekket for legionella-smitte. I sommermånedene går tårnene for fullt. De største slipper ut 4000 liter vann i løpet av et døgn. De fleste kommuner har svært få kjøletårn og da kan vi ikke regne med at kommunen har folk med den dybdekompetansen som kreves for en slik kontroll. Unntaket er byer som Oslo, som har flere tårn, sier Johansen. I det siste utbruddet er det til nå avdekket legionella i tre av 21 kjøletårn i Fredrikstad-området. Det vil si i nesten 15 prosent av tårnene. Hvis tallene er representative for resten av landet, tilsier det legionella i hundre kjøletårn. Plikt Teknologisk Institutt har nå foreslått overfor Helse- og omsorgsdepartementet at det innføres en sentral kontrollordning av kjøletårn, en kontroll som skal være pliktig. For det første må rutiner og systemer for drift hos den enkelte kjøletårneier gjennomgås for å kartlegge om disse er i overensstemmelse med lover og forskrifter. Dernest må selvfølgelig selve anlegget kontrolleres, sier Johansen. Det tredje og kanskje viktigste punktet er å sikre at de som er ansvarlige for drift og vedlikehold har den nødvendige kompetansen, og at de kan dokumentere dette. Teknologisk Institutt understreker at det er viktig at en slik ordning etableres raskt, slik at man unngår flere epidemier.